page_head_bg

“Meaton Group” 126-njy kanton ýarmarkasynda ünsi çekdi.

“Meaton Group” 126-njy kanton ýarmarkasynda ünsi çekdi

 

126-njy Kanton ýarmarkasy uly üstünlik bilen tamamlandy.

“Meaton Group” dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler, müşderiler we hyzmatdaşlar bilen duşuşmagy başardy.

Hindi sergisinde “Meaton Drawer” ulgamynyň bir buýrugy ýerleşdirildi.

Söhbetdeşlikler, çekişmeler we pikir alyşmak gyzgalaňly bolup geçýärdi.

Indiki ýygnak bolýança size garaşýarys!

Ine, ýarmarkanyň iň gowy ýatlamalarynyň suratlary.

1-nji gün

news-3-3

2-nji gün

news-3-4

3-nji gün

news-3-5

Jemleýji gün

news-3-6

==============================

Meaton Hongshun zawodyna baryp görmek hem ýarmarkada doly bron edildi.

news-3-7
news-3-8
news-3-9
news-3-10

================================================== =

Habaryňyzy goýuň we has köp zat taparsyňyz.

info@meaton.cn

 

Meaton Group goldaw bermäge we göz öňüne getirişiňizden has köp çözgüt hödürlemäge taýyn!


Poçta wagty: 08-06-21

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň