page_head_bg

Meaton, müşderilerimiz, müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz üçin 10,000+ lukmançylyk maskalaryny sowgat etdi.

Hormatly üpjün edijiler, müşderiler, müşderiler we Meatonyň hyzmatdaşlary:

 

Siziň abadançylygyňyz we saglygyňyz hemişe Meatonyň ileri tutýan ýeri.

COVID-19 planetamyzyň hemme ýerinde ýaýramagyny dowam etdirýär we Meaton wirus ýokaşaly bäri üpjün edijilerimize, müşderilerimize, müşderilerimize we hyzmatdaşlarymyza lukmançylyk maskalaryny hödürleýär.

Hormatly üpjün edijiler, müşderiler, müşderiler we Meatonyň hyzmatdaşlary:

Talabyňyzy bize habar bermek üçin göni satuw agzalarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we goldaw bermäge geldik.

Et dolandyryşy.

Şanhaý, Hytaý.

2020-03-30

news-4-1

Poçta wagty: 08-06-21

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň